Finns det någon möjlighet att stänga av 3D-Secure och ta risken själv?

Kort har en dominerande ställning på e-handelsmarknaden och unikt goda egenskaper. Global täckning, väl beprövat och garanterad betalning är några av de positiva egenskaperna. Men den garanterade betalningen kommer förstås med en baksida, nämligen 3 D-Secure (3DS). Det innebär att att konsumenten behöver identifiera sig på ett av kortutgivaren bestämt sätt vilket innebär extrasteg och risk för en negativ påverkan på konverteringen. I konsumentledet är 3DS mer känt som MasterCard SecureCode och Verified by Visa.

Det finns möjlighet att göra kortköp utan 3DS på flera olika sätt. Vanligt förekommande är att man använder sig av recurring-funktionalitet vid kortköp (a k a iTunes-modellen). Det första kortköpet görs då oftast med 3DS och därefter lagrar betalväxeln kortnumret åt butiken. Vid efterföljande köp behöver e-butiken bara referera till det första köpet och betalväxeln förstår vilket kortnummer som ska användas och ingen 3DS används då.

Prenumerationslösningar (till exempel SF Anytime) och one-click-buy (till exempel BingoLotto.se) är två vanliga tillämpningar. Då ska en pålitlig inloggningsfunktion finnas i butiken som hjälper dig att identifiera kunden och se till att rätt kund använder rätt kort. För att utnyttja den här funktionaliteten kontaktar du din inlösare för att kontrollera att ditt avtal har stöd för recurring samt använder betalväxelns API för recurringtransaktioner.

I det fall e-butiken har en kundtjänst som tar emot ordrar är det också möjligt att ta emot kortbetalningar per telefon. Även här sker transaktionerna utan 3DS. För den här typen av transaktioner är det viktigt att ansöka om ett MOTO-avtal hos kortinlösaren. MOTO står för Mail Order Telephone Order.

Även vid vanlig e-handel samt betalning med kort via mobilen, m-handel, så förekommer det allt oftare att inlösarna tillåter att butiken får köra utan 3DS. Vanligtvis krävs att du använder kompletterande säkerhet i form av antifraudverktyg. E-Butiken bör också visa att man har få reklamationer och ett högt säkerhetstänkande. Inloggning och goda nyckeltal i bokslutet är andra faktorer som kan väga in.

I resonemanget med inlösaren är det, enligt min erfarenhet, viktigt att visa förståelse för att även inlösaren har faktiska risker (till exempel böter från Visa eller MasterCard) i det fall de godkänner att ta bort 3DS-skyddet. Om du i kontakten med inlösaren visar att du tar riskerna på allvar och att du har en plan för hur du ska minimera dessa risker så ökar möjligheterna för att inlösaren kan hjälpa dig. Det kan också skilja en del mellan olika inlösares praxis och tillämpning av regelverken för korthantering. Glöm inte heller: du utsätter dig för en högre risk, så använd din betalväxels antifraudfunktioner.

Patrik Müller

Patrik Müller

Jag har jobbat med betalningar inom e-handel i 15 år och har haft många olika roller under den tiden. Nu arbetar jag som e-handelsexpert på Nets. Bland annat så föreläser jag om e-handel, modererar evenemang och deltar i paneldiskussioner. Jag gör mycket omvärldsbevakning av e-handel och delar gärna av mig av mina fynd på Twitter och LinkedIn, så följ mig gärna där. Vill du höra av dig till mig med tips, åsikter eller kritik så kommentera i bloggen eller så mejlar du mig på pmull@nets.eu. Texta eller ring på 0709-370 420.

Följ Patrik Müller på

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)