E-handelstipsen från svenskarna som handlar från utländska webbplatser

40% av svenskarna handlar på nätet från utländska butiker. Så har det sett ut de senaste åren. För dig som driver webbutik finns det mycket att vinna på att sätta dig in i drivkrafterna till varför konsumenterna handlar och inte handlar utomlands – och om just dem kan du läsa här. All information kommer från vår rapport Svensk E-handel 2018, som bygger på en undersökning med ca 2000 konsumenter i Sverige.

Betydligt fler män än kvinnor handlar från utländska webbplatser, 48 jämfört med 31 procent. En del av förklaringen kan vara att män i större utsträckning än kvinnor lockas att handla från andra länder eftersom de letar unika produkter och varor som inte får säljas i Sverige. Det är dessutom fler män som säger sig vara stamkunder på utländska webbplatser (11 procent jämfört med 5 procent).

De viktigaste anledningarna till att handla i utländska webbutiker är dock desamma för både män och kvinnor:

1) att det är billigare,

2) att det finns produkter som inte går att köpa i Sverige och

3) att det helt enkelt finns mer att välja på.

Pris och utbud är med andra ord vad som lockar mest med att söka sig bortom landsgränsen för att klicka hem varor på nätet. Men än mer intressant är det att titta på varför 52% av svenskarna inte handlar i utländska webbutiker. 

Osäkerhet gör att svenskarna håller sig till svenska webbutiker

Grafen nedan visar de viktigaste anledningarna till varför svenskarna väljer bort uländska webbutiker till förmån för svenska. Och det är tydligt att det i grund och botten handlar om osäkerhet. Dels osäkerhet kopplad till extrakostnader som att det kan det vara svårt att veta hur stor tullavgiften kommer bli, men också vilka rättigheter man har vid till exempel reklamationer eller vilka villkor som gäller om man ångrar ett köp.

Varför handlar du inte från utländska webbutiker?

varför svenskarna inte handlar utomlands

Att stötta lokala butiker blir allt viktigare. Förra året svarade 21 procent att de väljer att handla lokalt för att stödja svenska butiker. I år är det 28 procent. Med rådande diskussioner om butiksdöd och att stödja företagande på landsbygden är det inte förvånande om vi ser talet stiga ännu mer kommande år. Det blir helt enkelt viktigare för konsumenterna att värna om lokalt företagande.

En fjärdedel av konsumenterna som inte handlar från utländska webbplatser uppger att de inte litar på utländska butiker. Och om du har en webbutik är det är just precis det här som är dina konkurrensfördelar. Genom att visa på din lokala förankring, hur enkelt det är att handla i din webbutik där det är tydligt vad som gäller kring köpet och där det går enkelt att returnera varor som har blivit fel ökar du chansen att kunderna väljer din butik framför att söka sig utomlands.

Bonusinfo: Hur handlar svenskarna helst dina produkter?

I vår undersökning frågar vi svenskarna om de oftast handlar produkter och tjänster från olika segment från svenska eller utländska webbutiker. Beroende på vad du säljer kan du få en fingervisning om hur viktigt det är för dina kunder att handla lokalt. Det i sin tur kan ge en idé om vilken strategi som är bäst för att nå kunder i Sverige och andra länder.  Här kan du ser hur stor andel av olika varu- och tjänstesegment svenskarna oftast handlar från utländska webbplatser.

Vill du veta mer om e-handel, konsumenttrender och mycket pengar svenskarna handlar för på nätet? All data kommer från rapporten Svensk E-handel 2019 som ger en inblick i de viktigaste konsumenttrenderna, marknadens storlek och tillväxt, branscher på frammarsch, betalningar på nätet och e-handel i Norden. Ladda ner ditt ex kostnadsfritt:New call-to-action

Ebba Edlund

Ebba Edlund

Jag jobbar som marknadsansvarig för betalningar på nätet på Nets. Hör gärna av dig till mig med kommentarer, frågor eller vad du vill läsa mer om: eedlu@nets.eu.

Följ Ebba Edlund på

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)