Nya kravet från EU på svenska webbutiker

I veckan enades man i EU-parlamentet om att anta förbudet mot geoblockering. Första steget togs av EU för ett år sedan när ministerrådet enades om förslaget och bakgrunden till beslutet är att EU vill öka handeln inom EU och skapa en inre digital marknad. Genom undersökningar och intervjuer har unionen antagit att geoblockering utgör ett problem för konsumenterna och därför har man alltså drivit igenom detta förbud. 

De omedelbara reaktionerna från webbutiker har milt sagt varit negativa men jag tror effekterna för de flesta kommer vara begränsade.

Om du undrar vad geoblockering är så definierar Wikipedia det som en form av censurering där tillgången till information begränsas till av användarens geografiska placering. 

Så hur påverkas webbutiker av EU:s stopp för geoblockering?

En av huvudpunkterna är att det inte ska vara tillåtet att automatiskt skicka en kund till en särskild version av en webbsida baserat på kundens vistelseort. Du kan göra det enbart om kundens ger sitt uttryckliga medgivande. Kunden ska också ha rätt att kunna se alla EU-versioner av dina webbsidor. Detta betyder en ökad transparens av priserna i konsumentledet vilket EU hoppas (eller inbillar sig enligt kritikerna) ska leda till bättre konkurrens. Du som idag skickar kunder vidare till en anpassad(språk, priser, etc) version av din webbutik måste alltså vidta en del åtgärder när lagstiftningen börjat gälla.

 En annan huvudpunkt gäller leverans. Ursprungligen var förslaget mer omfattande - kravet var att alla webbutiker skulle kunna leverera till alla EU-länder. Men EU tänkte om efter att webbutiker klagat på att det skulle vara betungande med skatteadministration och att kostnaderna för frakt skulle kunna snedvrida konkurrensen. Se där, det kunde alltså ha blivit mycket värre :)

Reglerna säger också att om du inte levererar till vissa EU-regioner idag så behöver du inte göra det i framtiden heller. Men du måste erbjuda alla EU-konsumenten möjlighet att få leverans på de villkor du erbjuder dina kunder idag. Om du tillåter svenska kunder att hämta i butik måste du ge utländska kunder den möjligheten också. Om du tillåter frakt inom Sverige ska kunder från EU kunna få frakt till en adress i Sverige. Inte så farligt det heller alltså.

 EU säger också att om du erbjuder konsumenten att betala med kort kan du inte vägra kunder från ett visst EU-land att använda kort. Det betyder att du inte kan använda antifraudtjänster som blockerar kort utställda i vissa EU-länder och du kan heller inte kräva att kortinnehavaren ska befinna sig i samma land som kortet är utställt i när hen gör sitt nätköp.

Värt att notera att det inte finns något krav på att priset ska vara samma när du säljer till olika länder. 

Reglerna omfattar även tjänster som till exempel hosting och biljetter till arrangemang men tjänster med komplicerade rättighetsavtal som filmer och musik är undantagna.

Nu är det heller ingen panik att göra något, reglerna kommer inte att träda i kraft förrän i slutet av 2018.

Det här var några höjdpunkter ur reglerna, om du själv vill läsa texten hittar du den här: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14663-2016-INIT/en/pdf

Det är kanske på plats med en disclaimer: Som vanligt med EU-regler finns det tolkningsutrymme på sina ställen. Så ta alltså inte min tolkning till intäkt för att planera några stora förändringar utan se det mera som en upplysning i generella ordalag.

Patrik Müller

Patrik Müller

Jag har jobbat med betalningar inom e-handel i 15 år och har haft många olika roller under den tiden. Nu arbetar jag som e-handelsexpert på Nets. Bland annat så föreläser jag om e-handel, modererar evenemang och deltar i paneldiskussioner. Jag gör mycket omvärldsbevakning av e-handel och delar gärna av mig av mina fynd på Twitter och LinkedIn, så följ mig gärna där. Vill du höra av dig till mig med tips, åsikter eller kritik så kommentera i bloggen eller så mejlar du mig på pmull@nets.eu. Texta eller ring på 0709-370 420.

Följ Patrik Müller på

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)